Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
389420    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/8/2022 11:32:24 πμ
ΑΔΑ:
ΩΤΧΜ4653Π4-Κ5Θ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
11/8/2022 12:53:57 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (96.534,00) για την εξόφληση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και υλικών Νο 0000594/20-07-2022, 0041252/27-07-2022, 0041254/27-07-2022, της εταιρείας με την επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Μανδαλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
mkallergi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
11/8/2022 9:53:59 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις