Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
387667    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/8/2022 1:03:55 μμ
ΑΔΑ:
6Δ3Η4653Π4-0Μ2    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/8/2022 1:07:00 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα:
Τροποποίηση της με. αρ. πρωτ. 65662/18.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΑ74653Π4-ΥΒΛ) Απόφασης για τον ορισμό επιβλεπόντων του υποέργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (Τ Ι και Τ ΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς», της πράξης «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (ΤΙ και ΤΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς» (MIS 5060277)

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Στρατούλη Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
vtsitagianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
10/8/2022 10:07:03 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις