Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
385414    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/8/2022 2:08:55 μμ
ΑΔΑ:
ΩΤΠΩ4653Π4-ΜΓ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/8/2022 2:49:15 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση Εκκαθάρισης - Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού 1.315,62 € (χίλια τριακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) που αφορά την εξόφληση του παραστατικού με αρ. ΤΙΜ 217/13-07-2022 της εταιρείας «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια κονιαμάτων ειδικής επεξεργασίας για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπογράφων:
Γιόντη Σπυριδούλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/8/2022 11:49:14 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις