Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
385868    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/8/2022 12:08:13 μμ
ΑΔΑ:
ΨΡΑ14653Π4-718    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/8/2022 2:02:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Παράταση συγκρότησης συνεργείου απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, σε φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, που απασχολείται στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση της ΓΔΑΠΚ.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Σκιαδαρέσης Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mlabrianou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/8/2022 11:02:24 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις