Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
385241    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/8/2022 10:32:31 πμ
ΑΔΑ:
6ΝΣ84653Π4-ΥΓ0    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/8/2022 11:39:30 πμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δεκτών λήψεως σημάτων PSTN γραμμών για το Κέντρο Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.) και υπηρεσίες παραμετροποίησής των

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/8/2022 8:39:31 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις