Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
384489    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/8/2022 5:07:31 μμ
ΑΔΑ:
Ψ21Δ4653Π4-ΛΑΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/8/2022 5:46:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απευθείας ανάθεση για τις «Υπηρεσίες Τοπογράφου Μηχανικού» (CPV 71351810-4), για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Αναστήλωση- αποκατάσταση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των Τάφων Α και Β Κατερίνης» της πράξης «Συντήρηση-Αναστήλωση Αποκατάσταση και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των Τάφων Α και Β Κατερίνης», ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5070497

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Σδρόλια Σταυρούλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ev.albanou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
8/8/2022 2:46:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις