Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
383211    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/8/2022 12:28:15 μμ
ΑΔΑ:
ΨΤΗΖ4653Π4-Χ3Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/8/2022 12:46:59 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και υπηρεσίες εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο της οδού Ψαρομηλίγκου 22

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/8/2022 9:47:00 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις