Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
376874    
Ημερομηνία Έκδοσης:
3/8/2022 4:22:59 μμ
ΑΔΑ:
9ΙΙΙ4653Π4-ΠΩΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/8/2022 4:32:08 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά».

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/8/2022 1:32:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις