Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
375742    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/8/2022 4:26:46 μμ
ΑΔΑ:
68ΠΛ4653Π4-ΥΦΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/8/2022 1:55:11 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 7.190,45 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/8/2022 10:55:12 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις