Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
375641    
Ημερομηνία Έκδοσης:
3/8/2022 12:47:02 μμ
ΑΔΑ:
96ΒΥ4653Π4-Λ6Ο    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/8/2022 1:42:33 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα» της Πράξης «Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», με κωδικό MIS 5049916.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
msapountzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/8/2022 10:42:33 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις