Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
368499    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/7/2022 4:04:44 μμ
ΑΔΑ:
6Γ3Τ4653Π4-ΗΟΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/7/2022 4:35:02 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 6.956,40 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια δύο (2) θρυμματιστών κλαδιών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/7/2022 1:35:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις