Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
315667    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/7/2022 4:40:06 μμ
ΑΔΑ:
9ΧΦΩ4653Π4-ΣΡ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/7/2022 2:43:02 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ΄ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό κλάδου ΔΕ15 Ασφαλείας του ΟΔΑΠ που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχ/των Πόλης Αθηνών για το έτος 2ο εξάμηνο 2022

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Καραμπερίδη Αργυρώ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gpapagiannopoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/7/2022 11:43:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις