Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
178815    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/4/2021 7:03:41 μμ
ΑΔΑ:
90ΧΔ4653Π4-ΕΗΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 7:19:03 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
Απόφαση τροποποίησης της από 09.12.2020 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007809092) για την προμήθεια αδρανών υλικών στερεώσεων και ειδικών δομικών υλικών (CPV: 14212200-3, 44200000-2) για το Υποέργο 1 Εργασίες προστασίας-συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση), της Πράξης Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΡΗΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pkrok100@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 4:19:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις