Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
178023    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 7:04:33 μμ
ΑΔΑ:
6Π7Σ4653Π4-3ΑΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 5:52:07 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης για την «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ», για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 2:52:10 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις