Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
176754    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2021 4:29:45 μμ
ΑΔΑ:
6ΑΕ34653Π4-ΨΕΗ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 5:11:45 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση μελέτης εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Διδασκάλου Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zninou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 2:11:48 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις