Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
177886    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/4/2021 4:12:39 μμ
ΑΔΑ:
65ΚΓ4653Π4-ΓΝ3    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 4:32:54 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
ανάθεση για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση προβλημάτων στεγάνωσης στο Μουσείο Πειραιά

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
agallou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 1:32:56 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις