Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
170218    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/4/2021 3:57:15 μμ
ΑΔΑ:
6Μ8Φ4653Π4-39Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 4:17:44 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απόφαση τροποποίησης – Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αγαθών της σύμβασης αρ. 4/2019 για την «Προμήθεια ασβεστολίθου» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α’» (Υποέργο 12: Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Φάση Α΄- ασβεστόλιθος).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Βαρβάρα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
chkappa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 1:17:46 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις