Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
175182    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 1:08:04 μμ
ΑΔΑ:
6ΩΛΔ4653Π4-1ΩΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 3:51:19 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Απόφαση απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης (χαρτιού εκτύπωσης & αναλωσίμων με CPV 30192700-8) για τις ανάγκες των γραφείων και μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας έως συνολικού ποσού 1.030,56 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 831,10 € + Φ.Π.Α. 199,46 €).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ktsoukalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 12:51:21 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις