Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
176947    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/4/2021 12:04:21 μμ
ΑΔΑ:
ΨΕΟ94653Π4-ΘΕΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 3:19:51 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού έως 420,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 12:19:53 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις