Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
176938    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/4/2021 12:34:33 μμ
ΑΔΑ:
ΩΗΒ64653Π4-ΡΦΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 3:17:18 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνη ποσού 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 12:17:20 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις