Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
437831    
Ημερομηνία Έκδοσης:
18/9/2023 1:12:17 μμ
ΑΔΑ:
ΨΟΞΞ46ΝΚΟΤ-44Ψ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/11/2023 2:04:31 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον Άγιο Ευστράτιο Λέσβου

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vzeibeki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
6/11/2023 12:04:31 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις