Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
433760    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/9/2023 3:21:34 μμ
ΑΔΑ:
Ψ6ΝΞ46ΝΚΟΤ-3ΣΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
18/9/2023 1:48:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 6 «Εργασίες Αρχαιολογικής Παρακολούθησης» του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002661, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
douka.marianna@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
18/9/2023 10:48:24 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις