Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
377702    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/8/2022 12:30:02 μμ
ΑΔΑ:
6Η5Ω4653Π4-6Δ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
4/8/2022 12:18:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης 1 (ενός) ΔΕ Εργατοτεχνίτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Εκπόνηση μελετών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που υλοποιείται απολογιστικά με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΚΑΕ 02.071.9762.01 και 02.071.9779.01

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
venetsana_magoula@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
4/8/2022 9:18:18 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις