Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
359326    
Ημερομηνία Έκδοσης:
25/7/2022 12:00:00 πμ
ΑΔΑ:
ΨΝ3Χ4653Π4-ΜΒΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/7/2022 12:00:00 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διαχείρισης Μονίμου Προσωπικού

Θέμα:
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (τομέας Πολιτισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Αντωνόπουλος Εμμανουήλ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vchatzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
26/7/2022 6:14:33 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις