Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
353205    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/7/2022 2:33:27 μμ
ΑΔΑ:
6Ε8Π4653Π4-ΖΦΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/7/2022 4:10:44 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», ΜΕ MIS 5067467, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
k.raptis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/7/2022 1:10:46 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις