Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
330444    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/7/2022 10:31:05 πμ
ΑΔΑ:
6ΨΠΣ4653Π4-ΣΜ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
11/7/2022 11:42:28 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 3 « Επίβλεψη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας» της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης Ναούσης» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των υποέργων: 1«Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι – Ξηρό Αγώγι – Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» και 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 kwp», του έργου «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης Ναούσης»

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vapostolidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
11/7/2022 8:42:31 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις