Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
173906    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2021 5:07:22 μμ
ΑΔΑ:
67Τ44653Π4-39Θ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 5:47:52 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 6 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «Βελτιστοποίηση υφιστάμενου άξονα ποδηλατόδρομου και επέκτασης αυτού» στο Δήμο Θεσσαλονίκης ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με ΟΠΣ 5014559.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ikaragianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 2:47:55 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις