Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
96770    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/3/2021 2:40:12 μμ
ΑΔΑ:
6ΖΞΙ4653Π4-Σ0Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 12:22:53 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών ημερησίων φυλάκων και δύο καθαριστών

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Κουτσουμανής Ματθαίος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mariapapacharalampou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 9:22:55 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις