Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (10ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ) και του Προέδρου και

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 205150/ 30-5-2024 (10ΠΔΑ/2024) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης,  του Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου  στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Θέατρο ( N.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού)  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α' 183) 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (ΑΔΑ:  Ψ2Ε246ΝΚΟΤ-ΘΦ4)    έχει ανέβει στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/home/2024/05/30/9678 στον κεντρικό ιστότοπο του opengov,  στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Εθνικού Θεάτρου και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής  αρχίζει  στις 7-6-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 18-6-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.​

Ημερομηνία:

07/06/2024 - 18/06/2024

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

31/05/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις