Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση Δωρεάς Μελετών με τίτλο “Προστασία και Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του γεωμετρικού – αρχαϊκού οικισμού στη Δ.Ε. Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής”

Στην ΕΦΑ.Αν.Ατ. κατατέθηκαν οι ακόλουθες μελέτες για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του γεωμετρικού – αρχαϊκού οικισμού στη Δ.Ε. Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.
1) Αρχιτεκτονική προμελέτη προστασίας και ανάδειξης. 
2)Τοπογραφική μελέτη και Υδραυλική προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.
3) Στατική προμελέτη για τη στέγαση – προστασία των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. 
4) Γεωτεχνική προμελέτη. 
5) Προμελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
6) Προμελέτη συντήρησης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. 
Οι μελέτες εκπονήθηκαν αντιστοίχως από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Γουλιέλμο Ορεστίδη, τον αγρονόμο - τοπογράφο μηχανικό κ. Γεώργιο Ρεμούνδο, τους πολιτικούς μηχανικούς κκ. Αθανάσιο Κοντιζά και Δημήτριο Εγγλέζο, τον μηχανολόγο μηχανικό κ. Ιωάννη Καλομενόπουλο και τη Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης κ. Ελπίδα Βαμβακάρη, κατόπιν ανάθεσης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου, Αιγέας με δ.τ. ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. 
Οι μελέτες παραχωρήθηκαν δωρεάν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα από  την ΕΦΑ.Αν.Ατ.
Οι μελέτες διατίθενται προς γνώση στα γραφεία της ΕΦΑ.Αν.Ατ. (πληροφορίες: κ. Πορτελάνου, Λεωφ. Ανδ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, 6ος όροφος, τηλ. 2103213122, εσωτ. 121, 158). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών και να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο της ΕΦΑ.Αν.Ατ. στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο email: efaanat@culture.gr εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες (σε εφαρμογή του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005) του ΥΠΠΟ και του ΤΕΕ.


Ημερομηνία:

24/05/2024 - 24/06/2024

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

24/05/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις