Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ/1/2023 του Μουσείου Bυζαντινού Πολιτισμού
Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 1293/25-09-2023 (ΑΔΑ: 94E046NΛΨ3-B9N), ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στον Λευκό Πύργο με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μήνες.​

Ημερομηνία:

30/10/2023 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

30/10/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις