Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελετών του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ»
​Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 του ν.4412/2016, την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ., μελετών του Υποέργου 1 με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ».
Για το εν λόγω έργο θα δημοσιευθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διακήρυξη  διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου για το ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Έργο της ΔΠΑΝΣΜ με τίτλο: «SUB. 1 -Νέα έργα υποδομής στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161718).

Ημερομηνία:

02/10/2023 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

02/10/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις