Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ορθή επανάληψη της απόφασης έγκρισης του 2ου πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής
Απόφαση έγκρισης του 2ου πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου στην «Προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών προθηκών και λοιπών
εκθεσιακών κατασκευών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου
«Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» του έργου «Εμπλουτισμός της
μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» (Ορθή Επανάληψη) με το συνημμένο το πρακτικό
επιτροπής.

Ημερομηνία:

31/07/2023 -

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

31/07/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις