Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ορθή επανάληψη της απόφασης έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής

​Απόφαση έγκρισης  του 1ου πρακτικού αξιολόγησης ​ δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου στην «Προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» του έργου «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» (Ορθή Επανάληψη) με το  συνημμένο το πρακτικό επιτροπής.​

Ημερομηνία:

31/07/2023 -

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

31/07/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις