Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών για την διακήρυξη 1/2023

​Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών για την ανοιχτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» του έργου «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας».​

Ημερομηνία:

09/06/2023 -

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

09/06/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις