Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης της υπ’ αριθ. 2/2023 διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια συνήθων και ειδικών οικοδομικών υλικών - Φάση Β’» και «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων συνδέσεων»

​.

Ημερομηνία:

28/04/2023 - 05/06/2023

Τόπος:

  • Ιωάννινα, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

28/04/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις