Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση Κατακύρωσης της Διακήρυξης Αρ. 02/2023

​Απόφαση Κατακύρωσης του Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός), για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 3: «Προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμένου σκυροδέματος» (CPV: 44114100-3/Έτοιμο Σκυρόδεμα), στο πλαίσιο του υποέργου «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό MIS 5045260.​

Ημερομηνία:

18/04/2023 -

Τόπος:

  • Λέσβος, Λέσβου

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

18/04/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις