Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση ΕΦΑ Μεσσηνίας για τη δωρεά μελέτης με τίτλο «Νέα Αίθουσα Μουσείου Χώρας (Αίθουσα 4)»

Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατατέθηκε η μελέτη «Νέα Αίθουσα Μουσείου Χώρας (Αίθουσα 4)».

Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε από την ΟΜΚΑ Αρχιτεκτονική (Παναγιώτης Μανώλης-Ελένη Κουρή), η στατική μελέτη από τον πολιτικό μηχανικό κ. Χρήστο Σκάρλο και η Η/Μ μελέτη από την HM Engineering Α.E (Παύλος Διαμαντούρος, μηχανολόγος μηχανικός), κατόπιν ανάθεσης που τους έγινε από την κ. Κωνσταντίνα Κολοκυθά-Σταματελοπούλου κάτοικο Λονδίνου και γεννηθείσα στη Χώρα Μεσσηνίας.

Η μελέτη παραχωρήθηκε δωρεάν από την κ. Κωνσταντίνα Κολοκυθά-Σταματελοπούλου και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα από την Υπηρεσία.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (πληροφορίες: κ. Δήμητρα Πίκουλα, πολιτικός μηχανικός, Μπενάκη και Παπάζογλου 6, 24100, Καλαμάτα, τηλ. 2721026410) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης στο διαδίκτυο. ​

Ημερομηνία:

12/01/2023 -

Τόπος:

  • Καλαμάτα, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

12/01/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις