Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ. αρ. 2/2022 Διακήρυξης ΔΔΕΑΜ

​Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ. αρ. 2/2022 Διακήρυξης ΔΔΕΑΜ, για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, για το υποέργο 1 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ», στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.​

Ημερομηνία:

24/10/2022 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

24/10/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις