Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης "«Στερέωση – αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (Εργαστήριο Φειδία) στην Αρχαία Ολυμπία»

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας, εντός του οποίου βρίσκεται η παλαιοχριστιανική βασιλική –εργαστήριο του Φειδία είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και έχει εγγραφεί, από το 1989, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το εργαστήριο του Φειδία – Παλαιοχριστιανική Βασιλική, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, διότι διατηρεί πλήρως τα κατάλοιπα της φάσης του κλασικού κτιρίου- το οποίο με βάση τα ευρήματα έχει ταυτιστεί με το εργαστήριο του Φειδία- ενώ ταυτόχρονα οι τοίχοι του ρωμαϊκού κτηρίου σώζονται σε μεγάλο ύψος. Επίσης είναι ένα από τα λιγοστά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας που η χρήση του ήταν συνεχής από την κλασική έως και τη βυζαντινή εποχή, όταν το ιερό της Ολυμπίας είχε παύσει να λειτουργεί.

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή αποστραγγιστικού συστήματος, εφαρμογή ενεμάτων και αρμολογημάτων, αποκατάσταση του θεμελίου κιονοστοιχιών – νάρθηκα, εξυγίανση της επίστεψης των τοιχοποιιών, διατήρηση και συντήρηση παλαιών επιχρισμάτων, συγκολλήσεις θραυσμάτων κιόνων με ράβδους τιτανίου ή καρφίδες, ή συμπλήρωση της επιφάνειας θραύσης με τεχνητό λίθο, αναστήλωση κιόνων σε ομόλογες θέσεις με χρήση όλων των σωζόμενων κιονοκράνων, σύστημα περίδεσης κεφαλής τους από ανοξείδωτο χάλυβα, αποκατάσταση της κόγχης της βασιλικής με μερική ανάκτιση, αποκατάσταση του νότιου του βόρειου στυλοβάτη, μερική αποκατάσταση του προστώου της βασιλικής, συμπλήρωση των κατώτερων τμημάτων των τοιχοποιιών που εμφανίζουν μεγάλη απώλεια μάζας, μερική αποκατάσταση του δαπέδου του κεντρικού κλίτους και του δαπέδου του νάρθηκα και μερική αποκατάσταση του πρόπυλου στη νότια πλευρά της Βασιλικής. Τοποθέτηση επεξηγηματικών-πληροφοριακών πινακίδων και λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις