Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός που αφορά στο υποέργο 2 «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου», της ομώνυμης πράξης, ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με κωδικό MIS 5086592.

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου προκηρύσσει τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 198.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης ψηφιακής πληροφόρησης για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Ο διαγωνισμός αφορά στο υποέργο 2, με τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ομώνυμης πράξης, ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με κωδικό MIS 5086592.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.​

Ημερομηνία:

19/08/2022 - 20/09/2022

Τόπος:

  • Ρέθυμνο, Ρεθύμνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

19/08/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις