Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Περίληψη Διακήρυξης 03/2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 3 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΌς ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ»
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου​ προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο ​Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 217.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά την επιλογή αναδόχου με σκοπό την ανάπτυξη και την υλοποίηση δράσεων ψηφιακής προβολής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου​

Ημερομηνία:

22/07/2022 - 26/08/2022

Τόπος:

  • Αγιος Νικόλαος, Λασιθίου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

22/07/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις