Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό Απόθεμα της Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας”
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας και βυζαντινής Μεσσηνίας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
1.     Εφαρμογή ψηφιακής αρχαιολογικής, ιστορικής και γεωγραφικής περιήγησης σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Μεσσηνίας.
2.     Εφαρμογή για φορητές συσκευές περιήγησης στο αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου.
3.     Τρισδιάστατη σάρωση πέντε μνημείων.
4.     Ανάπτυξη εφαρμογής βάσης δεδομένων για την ψηφιοποίηση των καταλόγων και των ευρετηρίων της βιβλιοθήκης της ΕΦΑ Μεσσηνίας αλλά και του αρχείου της Υπηρεσίας.
5.     Μετάπτωση δεδομένων και ψηφιοποίηση αρχείου.
6.     Ανάπτυξη εφαρμογής γεωχωρικών δεδομένων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Μεσσηνίας.
7.     Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού περιεχομένου.
8.     Αναβάθμιση και επικαιροποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσηνίας.
9.     Φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση από αέρος επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Μεσσηνίας.
10.  Αναβάθμιση του ιστοτόπου της ΕΦΑ Μεσσηνίας.
11.  Εκπαίδευση προσωπικού.
12.  Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10-08-2022 ώρα 15:00​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις