Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού

​Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30-04-2022 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00."(ΦΕΚ 2137/τ.Β΄/30-04-2022).

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις