Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη 02/2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2: “Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών"

​Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση Ψηφιακών Εφαρμογών, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των τεκμηρίων και του πολιτιστικού αποθέματος του φορέα. Μέσω των νέων τεχνολογιών επιδιώκεται η δημιουργία μίας μόνιμης σχέσης μεταξύ του φορέα και των επισκεπτών, βασισμένη σε βιωματικές εμπειρίες μέσω διαδραστικών εφαρμογών, οι οποίες έχουν χρονική συνέχεια, δημιουργώντας έτσι έναν μακροχρόνιο δεσμό με τον επισκέπτη. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατό ο «ευκαιριακός» επισκέπτης των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων να καταστεί «φίλος» τους αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο, που του επιτρέπει να αποκτήσει νέες εμπειρίες σε κάθε επίσκεψη. Στο Έργο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των προτεινόμενων εφαρμογών – παραγωγών.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις