Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση κατακύρωσης Διεθνούς Διαγωνισμού υπ'αριθμ. 03/2021 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Έγκριση 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Σχεδίαση- εγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού των διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών», στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και προβολή μουσείων και μνημείων Χίου μέσω διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών», με κωδικό ΟΠΣ 5030354.​

Ημερομηνία:

12/10/2021 - 22/10/2021

Τόπος:

  • Χίος, Χίου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

12/10/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις