Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ»

Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας σύμβασης στο πλαίσιο διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αύξοντα αριθμό 133545 για την επιλογή αναδόχου για την  «Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και λογισμικού», στο πλαίσιο του υποέργου 2  της πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ»  με mis 5033016​

Ημερομηνία:

06/08/2021 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

06/08/2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις