Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού ​προϋπολογισμού 138.454,19 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση του H/M εξοπλισμού και των φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση της Η/Μ εγκατάστασης του Σπηλαίου Πετραλώνων.​​​​

Ημερομηνία:

13/05/2021 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Ημερομηνία Έκδοσης:

13/05/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις