Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Έγκριση 3ου Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για το Υποέργο 2, του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου»

Έγκριση 3ου Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5032553.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις