Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου».

​Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2,  της πράξης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5007697).

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις